A A A lettergrootte

Getijtafels

Kennis van het tijdstip van hoog- en laagwater is van levensbelang voor de scheepvaart, die moet afrekenen met ondiepten en zandbanken. De Vlaamse Hydrografie bepaalt de waterstanden in de getijmeetposten in Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. Uit analyse van langdurige metingen worden getijvoorspellingen berekend. Elk jaar geven wij GETIJTAFELS (downloadlijst) uit waarin de voorspellingen worden gepubliceerd.

De GETIJTAFELS (downloadlijst) bevatten alle waterstanden voor het lopende jaar in Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge,Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam.

De getijgegevens voor Vlissingen worden aangeleverd door Rijkswaterstaat Nederland.
De getijgegevens voor Prosperpolder, Antwerpen en Wintam worden aangeleverd door het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout.

Deze site behaalde het Anysurfer-label
=Afdeling Kust behaalde het ISO 9001:2008 Certificaat

link naar de site van de Vlaamse Overheid - nieuw venster

link naar de site van Maritieme Dienstverlening en Kust - nieuw venster

link naar de site van Afdeling Kust - nieuw venster

toegankelijkheidsverklaring | disclaimer