A A A lettergrootte

Home

 

Welkom op de webstek van de VLAAMSE HYDROGRAFIE !

Al sinds 1866, toen de “Carte Générale des Bancs de Flandres ”, de eerste Belgische zeekaart ooit werd uitgebracht wordt de naam van de zandbanken in het Belgisch gedeelte van de Noordzee meegenomen in onze belangrijke hydrografische en hydrometeorologische realisaties, de Zeekaarten van de Vlaamse Banken en het Meetnet Vlaamse Banken.  De Vlaamse Hydrografie werkt aan de Vlaamse kust, op het Belgisch Continentaal Plat en in de Westerschelde tot Antwerpen en Wintam.

Hydrografen verzamelen cijfermateriaal, data, parameters die noodzakelijk zijn om een beschrijving te geven van de configuratie van de zee- en Scheldebodem, de relatie tussen de zeebodem, de Scheldebodem en het continent, de dynamiek van de zee en de Schelde. De Vlaamse Hydrografie meet de karakteristieken, verzamelt de data voor scheepvaart en andere mariene doelstellingen, offshore-activiteiten, onderzoek, bescherming van het milieu, voorspellingen van getij, weer en klimaat.

De Vlaamse Hydrografie is voldoende uniek om een internationale plaats te krijgen in de hydrografische wereld, de International Hydrographic Organisation.

Boeiend ?  Meer uitgebreide informatie en daaraan gekoppelde databestanden vindt u op deze webstek.

=Afdeling Kust behaalde het ISO 9001:2008 Certificaat

link naar de site van de Vlaamse Overheid - nieuw venster

link naar de site van Maritieme Dienstverlening en Kust - nieuw venster

link naar de site van Afdeling Kust - nieuw venster

disclaimer